Allmänna Villkor

Då du som kund till Drillo köper ett engångsbesök, träningskort eller anmäler dig eller dina barn till någon av våra camper signerar du att du tagit del av följande Allmänna villkor.

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal gällande de tjänster och varor som Drillo / Strive Nordic Mgmt AB erbjuder. Villkoren gäller mellan Drillo / Strive Nordic Mgmt AB och den person (”kunden”) som är namngiven i köpeavtalet. För barn och ungdomar under 18 år är målsman ansvarig. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Träningskortet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider. Kurser ingår inte i träningskort.

Minimiålder för tecknande av träningskort på Drillo / Strive Nordic Mgmt AB är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning.

1.1. Distansavtalslagen

Drillo / Strive Nordic Mgmt AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Drillo / Strive Nordic Mgmt AB om kunden ångrat sitt köp.

1.2 Träningsgrupper


Vid anmälan till våra träningsgrupper gäller punkten ovan (1.1). Det finns inte möjlighet att ta igen missade träningstillfällen. Då punkt 1.1 slutat gälla är det endast vid skada eller sjukdom som pengar för resterande träningstillfällen betalas tillbaka. Detta endast mot uppvisande av läkarintyg.

2. Ansvar för hälsotillstånd, kundens ägodelar och olycksfall

Drillo / Strive Nordic Mgmt AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

Drillo / Strive Nordic Mgmt AB ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

TRÄNING SKER PÅ EGEN RISK. Kunden ansvarar själv för att denne har en gällande försäkring. För personer under 18 år ansvarar vårdnadshavaren för att gällande försäkring finns.

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Drillo / Strive Nordic Mgmt AB.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter

Kunden tränar på egen risk och förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga kunder eller personal. Det åligger kunden att ta del av och följa gällande trivselregler (länka till dem). Kunden skall även följa de anvisningar avseende användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen, av Drillo / Strive Nordic Mgmt AB personal.

4. Prisändringar

Drillo / Strive Nordic Mgmt AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle.

5. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Drillo / Strive Nordic Mgmt AB om ändring av persondata som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. xFlow ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

6. Praktiska ändringar

Drillo / Strive Nordic Mgmt AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via drillo hemsida.

7. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Drillo / Strive Nordic Mgmt AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer om hur vi hanterar vår kunddata i vår Integritetspolicy.

8. Doping

Drillo / Strive Nordic Mgmt AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller. Bruk eller försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar avstängning från Drillo / Strive Nordic Mgmt AB. Ingen återbetalning sker. Riksidrottsförbundets dopinglista gäller.

9. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren, medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Drillo / Strive Nordic Mgmt AB för överföring till denne.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.